امروز شماره72 دوهفته نامه فرصت (هشتم خرداد ماه 91) را ورق میزدم که از بدشانسی به متن زیر ، در ستون الو فرصت، برخورد کردم.


توهین فرصت به دانشجویان دانشگاه فیض الاسلام

چون این اولین باری نیست که فرصت چنین جفاهایی را در حق دانشجویان فیض الاسلام روا می دارد لذا لازم است چند نکته را خدمت دست اندر کاران 2هفته نامه فرصت متذکر شویم:

1-       اول: هر مطلبی را نمی توان تحت عنوان نظر مخاطبان در 2هفته نامه فرصت منتشر کرد چه بسا بسیاری از این مطالب بار حقوقی داشته باشد؛ ظاهرا فرصت از وجود یک حقوقدان بی بهره است.

2-       دوم:بهتر است فرصت قبل از درج هر مطلبی در مورد درستی آن نیز تحقیق کند و جملات را دقیق و جامع و مانع بیان کند. ظاهرا فرصت از وجود یک ویراستار بی بهره است.

3-       سوم:هرچند قصد نداریم پوشش نامناسب برخی از دانشجویان را انکار کنیم ولی توهین به تمام دانشجویان یک دانشگاه امری مذموم و ناپسند است. لازم است نگارنده بداند که با این کار به تمام دانشجویان محجبه توهین نموده است و باید از ایشان حلالیت بطلبد و رسما عذرخواهی کند.

4-       چهارم:از مسئولان دانشگاه می خواهیم این گستاخی 2 هفته نامه فرصت را که موجب مخدوش شدن چهره دانشگاه شده است از طرق قانونی پیگیری نموده و اعاده حیثیت نماید.

5-       پنجم:فضای دانشگاه نسبت به دانشگاههای مشابه نه تنها بدتر نیست بلکه از بسیاری جهات بهتر است لذا اگر فرصت به فکر سازندگی است باید به جای تخریب به فکر ارائه راهکارهای قانونی و جدید باشد.

6-       ششم:وجود یک دانشگاه در یک منطقه موجب  رشد علمی و فرهنگی آنجا خواهد شد و هیچ کس وجود دانشگاه را مساوی برهم زدن جو منطقه نمی داند و اگر فرصت چنین اعتقادی دارد از دانشگاههایی شروع کند که چندین دهه است جو خمینی شهر را تحت تاثیر قرار داده اند.

7-       امید است مسئولان محترم دانشگاه  این تحرکات مستمر و آرام را که می تواند مقدمه ای برای توجیه تخلفات یا فسادهای احتمالی آتی باشد جدی گرفته و پیگیری نمایند.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 خرداد 1391    | نام دانشجو: خانم عموشاهی    | طبقه بندی: اطلاعیه و اخبار،     | نظرات()