باسمه تعالی

کلیه دانشجویان موظفند جهت اطلاع از برنامه دقیق امتحانات پایان ترم و همچنین شماره صندلی هر امتحان از 18 خرداد لغایت 24 خرداد به سامانه آموزش مراجعه و کارت امتحان خود را پرینت نمایند.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 22 خرداد 1391    | نام دانشجو: خانم عموشاهی    | طبقه بندی: اطلاعیه و اخبار،     | نظرات()