نخستین همایش ملی کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آغازشد.
دراین همایش 500 پژوهشگر و صاحب نظر آخرین دستاوردهای نوین درزمینه ی نقش کار آفرینی در تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به مدت دو روز بررسی می کنند.
دبیر اجرایی همایش ملی کارآفرینی امروز گفت : از 98 مقاله رسیده به دبیرخانه این همایش ملی 57 مقاله پذیرفته شد که ازاین تعداد 12 مقاله به صورت سخنرانی وبقیه به صورت پوستر ارائه شد.
آقای اکبری افزود: کار آفرینی و ویژگیهای کار آفرین ، نقش کار آفرینی در توسعه اجتماعی و اقتصادی، عوامل پیش برنده و بازدارنده کار آفرینی ، سرمایه اجتماعی و کار آفرینی ، تحلیل ارتباط صنعت و دانشگاه از منظر کار آفرینی ، نقش تحقیقات بازار درتوسعه کارآفرینی، الگوهای رفتاری ،اخلاقی و باورهای فرهنگی کار آفرینی و زنان وکار آفرینی از محورهای این همایش است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 آبان 1391    | نام دانشجو: خانم عموشاهی    | طبقه بندی: اطلاعیه و اخبار،     | نظرات()